B12 - Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

B12 - Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

Dopravní značka „Zákaz vjezdu vyznačených vozidel“ (č. B 12) zakazuje vjezd vozidly vyznačených druhů; tyto druhy vozidel se vyznačují symboly ze značek č. B 3b až č. B 10, č. B 17 až č. B 19 nebo č. B 33, přičemž umístění symbolů může být libovolné. Jedno pole (výseč), zpravidla levé nebo horní, může zůstat neobsazené.

Na zákaz lze předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu vyznačených vozidel“ (č. B 12), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu vyznačených vozidel“ (č. B 12) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a).

Zákazové dopravní značky