O nás

Naše poslání

1. Vyslechneme

Vyslechneme si Vaše zadání, požadavky a potřeby v místě realizace. Prohlédneme si Vaší projektovou dokumentaci.

2. Představíme

Představíme Vám řešení a co všechno zahrnuje. Prodiskutujeme detaily a ujistíme se, že zajišťuje celé Vaše zadání a potřeby.

3. Realizujeme

Realizujeme a zajistíme Vaší zakázku.

Naše služby

Pronájem značení

Specializujeme se na kompletní zajištění pronájmu dopravního značení pro všechny typy pozemních komunikací po celé ČR. Zejména pracujeme pro stavební firmy realizující různé investiční akce typu výstavby kanalizací a ČOV, vodovodů, plynofikací dále taktéž pro firmy ze skupiny distribuce ČEZ aj.

Pasport a monitoring

Pro města a obce zajišťujeme dle platné legislativy hlavně pasport a monitoring dopravního značení. Následně jeho doplnění nebo obnovení dle požadavků obecních úřadů a měst. Uzavírky typu obecní poutě, posvícení, sportovní akce, závody vozidel do vrchu, cyklozávody aj.

DIO

Toto vše včetně návrhu dopravně-inženýrských opatření „DIO“ a následné vyřízení zvláštního užívání komunikace na silničně správních úřadech, včetně souhlasu PČR v daném území. Je to pro zabezpečení mimořádných dopravních situací, zabezpečení výkopů, realizace uzavírek a zábory pro stavbu (kontejner aj.).

Montáže značení

Dále provádíme montáže svislého dopravního značení, sklopných parkovacích zábran, parkovacích sloupků, zpomalovacích prahů různých výšek, parabolických silničních zrcadel, městských mobiliářů a speciální prvky pro nevidomé.

Prodej

Prodáváme veškeré typy dopravního značení a komponentů pro jejich uchycení…(sloupky, patky, vruty a objímky vč. uchycovacích dílů). Máme též k prodeji silniční barvy a plasty pro vodorovné dopravní značení, včetně aplikace nástřiku barev ručně stěrkou nebo strojově.

Ruční výkopové práce

Zajišťujeme také ruční výkopové práce včetně záhozu a zhutnění, pokládka zámkové dlažby, úklidové práce na stavbách, vyklízení bytů - sklepů - půd - skladů - dvorů, bourací práce, pomocné práce na stavbě. Kvalifikované i nekvalifikované stavební práce.

Dopravní značení

Výstražné dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.

Zákazové dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu svislé zákazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení. ___________

Příkazové dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu svislé příkazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy. ____________________________

Dopravní značky upravující přednost

Podle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu svislé dopravní značky upravující přednost stanoví přednost v jízdě v provozu na pozemních komunikacích. ____________________________ ____________________________ ____________________________

Informativní směrové dopravní značky

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Informativní provozní dopravní značky

Podle § 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci nebo mu ukládají povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.

Tým ZIDOZ

ZIDOZ s.r.o.

ZIDOZ s.r.o. naše společnost jde cestou spokojených zákazníků formou dobře odváděné práce.

Kontakt

ZIDOZ s.r.o.

Fakturace / Sídlo

Terasy III, čp.1255

273 51 Unhošť

+420 773 874 221

info ( @ ) zidoz . cz

Kancelář

Terasy III, čp.1255

273 51 Unhošť

 Mapa