A01b - Zatáčka vlevo

A01b - Zatáčka vlevo

Dopravní značka „Zatáčka vlevo“ upozorňuje na směrový oblouk (zatáčku vlevo).

Značka se užije tehdy, následuje-li za zatáčkou rovný úsek alespoň 250 m.

Výstražné dopravní značky