A02a - Dvojitá zatáčka, první vpravo

A02a - Dvojitá zatáčka, první vpravo

Dopravní značka „Dvojitá zatáčka, první vpravo“ upozorňuje na dva po sobě následující protisměrné směrové oblouky (zatáčky), z nichž první směřuje vpravo.

Značka se užívá tehdy, nepřesáhne-li délka rovného úseku mezi jednotlivými zatáčkami 250 m.

Následuje-li za sebou více zatáček, užije se dodatková tabulka „Počet“ (č. E 1) udávající skutečný celkový počet zatáček „3 x“ nebo „4 x“. Je-li celkový počet takto označených zatáček více než čtyři, místo uvedení jejich počtu se užije dodatková tabulka „Délka úseku!“ (č. E 4) s uvedením skutečné délky úseku (např. „2 km“).

Výstražné dopravní značky