A03 - Křižovatka

A03 - Křižovatka

Dopravní značka „Křižovatka“ upozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami.

Výstražné dopravní značky