A05b - Nebezpečné stoupání

A05b - Nebezpečné stoupání

Dopravní značka „Nebezpečné stoupání“ upozorňuje na úsek, kde stoupání pozemní komunikace přesahuje 10 % nebo kde místní podmínky činí stoupání nebezpečným. Číslo na značce vyjadřuje skutečný sklon pozemní komunikace.

Je-li délka nebezpečného stoupání větší než 500 m, doplňuje se značka dodatkovou tabulkou „Délka úseku“ (č. E 4) s uvedením skutečné délky úseku nebezpečného stoupání (např. „1 km“).

Výstražné dopravní značky