A06a - Zúžená vozovka (z obou stran)

A06a - Zúžená vozovka (z obou stran)

Dopravní značka „Zúžená vozovka (z obou stran)“ upozorňuje na místo, kde se oproti předcházejícímu úseku zužuje vozovka z obou stran.

Důvodem zúžení může být např. podjezd, most či stavební úprava.

Podmínkou užití této značky je, že původní počet jízdních pruhů zůstává i po zúžení vozovky zachován.

Výstražné dopravní značky