A06b - Zúžená vozovka (zjedné strany)

A06b - Zúžená vozovka (zjedné strany)

Dopravní značka „Zúžená vozovka (z jedné strany)“ upozorňuje na místo, kde se oproti předcházejícímu úseku zužuje vozovka z jedné strany, nebo například kde se přibližuje tramvajová kolej k chodníku. Symbol na značce může být vertikálně obrácen tak, aby symbolem na značce byla vyznačena skutečná strana zúžení (tj. jako zúžení zprava, nebo zleva).

Podmínkou užití této značky je, že původní počet jízdních pruhů zůstává i po zúžení vozovky zachován.

Výstražné dopravní značky