A07a - Nerovnost vozovky

A07a - Nerovnost vozovky

Dopravní značka „Nerovnost vozovky“ upozorňuje na jednotlivé hrboly, výtluky, stružky nebo na úsek s nerovným povrchem vozovky.

Jedná-li se o úsek nerovností delší než 500 m, vyznačí se tato skutečnost prostřednictvím dodatkové tabulky „Délka úseku“ (č. E 4) s uvedením skutečné délky takového úseku (např. „1 km“). Z důvodu vhodnosti lze charakter nerovnosti slovně vyjádřit na této dodatkové tabulce, např. nápisem „Vyjeté koleje“ nebo symbolem.

Výstražné dopravní značky