A07b - Pozor, zpomalovací práh

A07b - Pozor, zpomalovací práh

Dopravní značka „pozor, zpomalovací práh“ upozorňuje na umělou nerovnost na vozovce.
Nerovnost je zprav. vytvořena stavební úpravou nebo dopravním zařízením „Krátký příčný práh“ (č. Z 12).

Je-li umělých nerovností více v řadě za sebou, lze jejich počet vyjádřit pomocí dodatkové tabulky „Počet“ (č. E 1), např. „2 x“.

Výstražné dopravní značky