A10 - Světelné signály

A10 - Světelné signály

Dopravní značka „Světelné signály“ upozorňuje řidiče na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by jinak neočekával, nebo kde nejsou viditelné z dostatečné vzdálenosti.

Mimo obec se značka užívá zprav. před každým signalizačním zařízením, v obci pak před prvním z nich.

Výstražné dopravní značky