A11 - Pozor, přechod pro chodce

A11 - Pozor, přechod pro chodce

Dopravní značka „Pozor, přechod pro chodce“ upozorňuje předem v obci v odůvodněných případech, například v nepřehledném úseku pozemní komunikace, a mimo obec vždy na přechod pro chodce.

Jde-li o místo, kde přecházejí vozovku především děti, užije se místo této značky zprav. dopravní značka „Děti“ (č. A 12).

Výstražné dopravní značky