A13 - Zvířata

A13 - Zvířata

Dopravní značka „Zvířata“ upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu domácích zvířat na pozemní komunikaci.

Značka se užívá např. v zemědělských oblastech, kde může docházet k hnaní dobytka.

Výstražné dopravní značky