A14 - Zvěř

A14 - Zvěř

Dopravní značka „Zvěř“ upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu (volně žijící) zvěře na pozemní komunikaci.

Značka se užívá zejm. v lesních oborách, lesních úsecích či v jejich blízkosti, apod.

Výstražné dopravní značky