A16 - Boční vítr

A16 - Boční vítr

Dopravní značka „Boční vítr“ upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde nenadálý prudký boční vítr může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Výstražné dopravní značky