A17 - Odlétávající štěrk

A17 - Odlétávající štěrk

Dopravní značka „Odlétávající štěrk“ upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde je na vozovce ve větší míře volný štěrk, který by mohl ohrozit bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích.

Výstražné dopravní značky