A18 - Padající kamení

A18 - Padající kamení

Dopravní značka „Padající kamení“ upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít k sesuvům nebo padání kamenů na vozovku. Symbol na značce může být vertikálně obrácen, aby odpovídal skutečnému stavu.

Výstražné dopravní značky