A22 - Jiné nebezpečí

A22 - Jiné nebezpečí

Dopravní značka „Jiné nebezpečí“ upozorňuje na jiná nebezpečí než ta, která je možno označit příslušnou výstražnou značkou. Druh nebezpečí se vyznačuje na dodatkové tabulce vhodným symbolem nebo nápisem.

Může se jednat například o upozornění na předpokládaný zvýšený pohyb chodců na vozovce.

Výstražné dopravní značky