A23 - Kolona

A23 - Kolona

Dopravní značka „Kolona“ upozorňuje na nebezpečí výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.

Značka se čarou užívá před dopravním omezením, a to zprav. spolu s dodatkovou tabulkou vyznačující vzdálenost k nejbližšímu místu, kde by mohla pravděpodobně kolna začínat.

Často bývá značka též užita jako proměnná.

Výstražné dopravní značky