A24 - Náledí

A24 - Náledí

Dopravní značka „Náledí“ upozorňuje na úsek se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí na vozovce.

Často bývá značka též užita jako proměnná.

Mimo období, kdy reálně hrozí výskyt náledí na vozovce, (např. v létě) by značka měla být odstraněna.

Výstražné dopravní značky