A25 - Tramvaj

A25 - Tramvaj

Dopravní značka „Tramvaj“ upozorňuje, jestliže je to nutné v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména na místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel.

Výstražné dopravní značky