A26 - Mlha

A26 - Mlha

Dopravní značka „Mlha“ upozorňuje na výskyt mlhy, případně kouře snižujících viditelnost.

Často bývá značka též užita jako proměnná.

Výstražné dopravní značky