A27 - Nehoda

A27 - Nehoda

Dopravní značka „Nehoda“ upozorňuje na místo dopravní nehody.

S ohledem na povahu sdělení zpravidla půjde o přenosnou značku, resp. o přechodnou úpravu provozu. Často bývá značka též užita jako proměnná.

Výstražné dopravní značky