A28 - Nezpevněná krajnice

A28 - Nezpevněná krajnice

Dopravní značka „Nebezpečná krajnice“ upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je nebezpečné vjet na krajnici.

Výstražné dopravní značky