A29 - Železniční přejezd se závorami

A29 - Železniční přejezd se závorami

Dopravní značka „Železniční přejezd se závorami“ upozorňuje na železniční přejezd vybavený celými nebo polovičními závorami.

Výstražné dopravní značky