A31b - Návěstní deska(160m)

A31b - Návěstní deska(160m)

Dopravní značka „Návěstní deska (160 m)“ předem upozorňuje na železniční přejezd.
Je-li vzdálenost mezi dvěma železničními přejezdy kratší než 240 m a činí-li zároveň alespoň 160 m, je před následujícím přejezdem umístěna značka č. A 29 nebo značka č. A 30 nad značkou č. A 31b.

Pro označení železničního přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se užívá dodatkové tabulky „Směrová šipka“ (č. E 7b) umístěné nad značkou; nachází-li se však přejezd na pozemní komunikaci menšího dopravního významu, označuje se jen na této pozemní komunikaci.

Značka se neužívá před přejezdem tramvajové dráhy označeným značkou „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ (č. P 5).

Šikmé pruhy na značce směřují ke středu vozovky.

Výstražné dopravní značky