A32a - Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný

A32a - Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný

Dopravní značka „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ označuje železniční přejezd přes jednokolejnou dráhu. Značka se umísťuje bezprostředně před železničním přejezdem.

Výstražné dopravní značky