A32b - Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný

A32b - Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný

Dopravní značka „Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný“ označuje železniční přejezd přes vícekolejnou dráhu. Značka se umísťuje bezprostředně před železničním přejezdem.

Výstražné dopravní značky