A33 - Pohyblivý most

A33 - Pohyblivý most

Dopravní značka „Pohyblivý most“ upozorňuje na blízkost pohyblivého mostu.

Výstražné dopravní značky