B02 - Zákaz vjezdu všech vozidel

B02 - Zákaz vjezdu všech vozidel

Dopravní značka „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (č. B 2) zakazuje vjezd v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace. Z druhé strany se užívá značka „Jednosměrný provoz“ (č. IP 4a nebo IP 4b).

Omezit platnost značky dodatkovou tabulkou lze pouze v případě, nebude-li tím ohrožena bezpečnost silničního provozu (např. textem „MIMO TRAM“ nebo dodatku tabulkou „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“ (č. E 12b)).

Zákazové dopravní značky