B03b - Zákaz vjezdu osobních automobilů

B03b - Zákaz vjezdu osobních automobilů

Dopravní značka „Zákaz vjezdu osobních automobilů“ (č. B 3b) zakazuje vjezd osobními automobily.

Na zákaz se i zde zpravidla předem upozorňuje před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu osobních automobilů“ (č. B 3b), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu osobních automobilů“ (č. B 3b) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a).

Zákazové dopravní značky