B04 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů

B04 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů

Dopravní značka „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (č. B 4) platí pro nákladní automobily i pro tahače přívěsu nebo návěsu a speciální automobily o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg.

Pomocí dodatkové tabulky „Celková hmotnost (E 5) lze zákaz rozšířit i na nákladní automobily, tahače nebo speciální automobily lehčí než 3,5 tuny (např. „1,5 t“), popř. jej zúžit pro automobily těžší (např. 7,5 t“).

Na zákaz se zpravidla předem upozorňuje před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (č. B 4), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (č. B 4) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a).

Zákaz vyplývající z této dopravní značky neplatí pro obytné automobily.

Zákazové dopravní značky