B05 - Zákaz vjezdu autobusů

B05 - Zákaz vjezdu autobusů

Dopravní značka „Zákaz vjezdu autobusů“ (č. B 5) zakazuje vjezd autobusům, zpravidla z omezených prostorových důvodů či kvůli ochraně životního prostředí.

Na zákaz lze předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu autobusů“ (č. B 5), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu autobusů“ (č. B 5) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a).

Zákazové dopravní značky