B08 - Zákaz vjezdu jízdních kol

B08 - Zákaz vjezdu jízdních kol

Dopravní značka „Zákaz vjezdu jízdních kol“ (č. B 8) zakazuje vjezd jízdních kol a koloběžek. Značka se užívá zpravidla tam, kde je pro cykloprovoz určena jiná trasa (např. stezka pro cyklisty či méně frekventovaná komunikace).

Zákazové dopravní značky