B10 - Zákaz vjezdu ručních vozíků

B10 - Zákaz vjezdu ručních vozíků

Dopravní značka „Zákaz vjezdu ručních vozíků“ (č. B 10) ručními vozíky o celkové šířce větší než 600 mm (osoba jej vedoucí se považuje za řidiče nemotorového vozidla).

Je-li vozík užší, tj. nepřevyšuje-li jeho šířka 600 mm, zákaz se na jeho vedení nevztahuje (osoba jej vedoucí se považuje za chodce).

Zákazové dopravní značky