B11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel

B11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel

Dopravní značka „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ (č. B 11) zakazuje vjezd všemi motorovými vozidly. Značka však nezakazuje vjezd tramvají.

Na zákaz lze předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ (č. B 11), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ (č. B 11) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a).

Zákazové dopravní značky