B13 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez

B13 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez

Dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 13) zakazuje vozidly, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. U jízdní soupravy limit vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy. Mezní hodnoty se uvádějí v celých tunách.

Je-li značka č. B 13 doplněna dodatkovou tabulkou „Text" (č. E 12) s nápisem „Jediné vozidlo ... t“, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoliv však údaj na tabulce.

Značkou musí být označen každý most, jehož normální zatížitelnost je nižší než 26 tun a výhradní zatížitelnost nižší než 48 tun, a to ve vzdálenosti 10 m před mostem.

Na zákaz je nutno předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 13), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 13) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a), a to včetně způsobu vyznačení objížďkové trasy. Nelze totiž připustit, aby se takto velká vozidla před omezením (zprav. před mostem) otáčela.

Zákazové dopravní značky