B14 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez

B14 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez

Dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 14) zakazuje vjezd vozidly, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez.

Značka se opět zpravidla užívá před mosty a musí jí být označen každý most, jehož zatížitelnost na nápravu je nižší než 11,5 tuny. Údaj se uvádí v celých tunách nebo v desetinách tuny.

Na zákaz je nutno předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 14), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 14) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a), a to včetně způsobu vyznačení objížďkové trasy. Nelze totiž připustit, aby se takto velká vozidla před omezením (zprav. před mostem) otáčela.

Zákazové dopravní značky