B15 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez

B15 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez

Dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 15) zakazuje vjezd vozidly, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez, přičemž rozhodující je okamžitá šířka vozidla včetně nákladu. Umísťuje se 10 metrů před zúženým místem.

Značka se užívá vždy, je-li vozovka užší než 3,5 metru. Číselný údaj za značce se uvádí o 0,5 m nižší, než je skutečná šířka vozovky, a zaokrouhluje se na celé desetiny dolů.

Je-li na značce údaj menší než „2,5 m“, je nutné na zákaz předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 15), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 15) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a), a to včetně způsobu vyznačení objížďkové trasy.

Zákazové dopravní značky