B16 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez

B16 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez

Dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 16) zakazuje vjezd vozidly, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez, přičemž rozhodující je okamžitá výška vozidla včetně nákladu. Umísťuje se 25 metrů před snížením.

Značka se užívá vždy, je-li volná výška nad vozovkou (např. v podjezdu či tunelu) 4,8 metru nebo menší. Údaj na značce po zaokrouhlení na celé desetiny metru dolů odpovídá volné výšce nad vozovkou snížené o 0,15 metru, resp. pod o 0,55 až 0,65 metru podle druhu vedení.

Je-li na značce údaj menší než „4 m“, je nutné na zákaz předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 16), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 16) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a), a to včetně způsobu vyznačení objížďkové trasy.

Zákazové dopravní značky