B17 - Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez

B17 - Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez

Dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 17) zakazuje vjezd vozidly nebo soupravami vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez, přičemž rozhodující je okamžitá délka vozidla nebo soupravy včetně nákladu.

Na zákaz je nutno předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 17), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 17) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a), a to včetně způsobu vyznačení objížďkové trasy.

Zákazové dopravní značky