B18 - Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad

B18 - Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad

Dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“ (č. B 18) zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a označeným podle zvláštních předpisů (zejm. podle Úmluvy ADR).

Na dodatkové tabulce lze případně omezit platnost značky například údajem o množství nebo povaze nákladu..

Na zákaz je nutno předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“ (č. B 18), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“ (č. B 18) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a), a to včetně způsobu vyznačení objížďkové trasy.

Zákazové dopravní značky