B19 - Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody

B19 - Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody

Dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody“ (č. B 19) zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit znečištění vody; množství a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce.

Na zákaz je nutno předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody“ (č. B 19), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody“ (č. B 19) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a), a to včetně způsobu vyznačení objížďkové trasy.

Zákazové dopravní značky