B20a - Nejvyšší povolená rychlost

B20a - Nejvyšší povolená rychlost

Dopravní značka „Nejvyšší dovolená rychlost“ (č. B 20a) zakazuje řidiči překročit rychlost v kilometrech za hodinu vyjádřenou číslem na značce.

Značka ukončuje platnost předcházející značky č. B 20a s jiným údajem na značce (např. při postupném snižování rychlosti),

Na jednom sloupku lze užít, je-li třeba stanovit rozdílné limity pro různé kategorie vozidel, umístit dvě značky s různými limity, pokud se pod dolním z nich omezí platnost dolní značky příslušnou dodatkovou tabulkou (např. celkovou hmotností „,3,5 t“).

Platnost této značky je ukončena mj. i dopravní značkou „Obec“ (č. IS 12a).

Zákazové dopravní značky