B20b - Konec nejvyšší povolené rychlosti

B20b - Konec nejvyšší povolené rychlosti

Dopravní značka „Konec nejvyšší dovolené rychlosti“ (č. B 20b) ukončuje platnost dopravní značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ (č. B 20a).

Zákazové dopravní značky