B21a - Zákaz předjíždění

B21a - Zákaz předjíždění

Dopravní značka „Zákaz předjíždění“ (č. B 21a) zakazuje řidiči předjíždět motorové vozidlo vlevo; motocykl bez postranního vozíku lze předjíždět.

Dopravní značka ukončuje platnost dopravní značky „Zákaz předjíždění pro nákladní“ automobily (č. B 22a).

Platnost značky lze omezit pomocí dodatkové tabulky, např. s textem „PŘEDJÍŽDĚT TRAKTORY DOVOLENO“.

Zákazové dopravní značky