B22a - Zákaz předjíždění pro nákladní automobily

B22a - Zákaz předjíždění pro nákladní automobily

Dopravní značka „Zákaz předjíždění pro nákladní automobily“ (č. B 22a) zakazuje řidiči nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg předjíždět motorové vozidlo vlevo; motocykl bez postranního vozíku lze předjíždět.

Dopravní značka ukončuje platnost dopravní značky „Zákaz předjíždění“ (č. B 21a).

Zákazové dopravní značky