B22b - Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily

B22b - Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily

Dopravní značka „Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily“ (č. B 22b) ukončuje platnost dopravní značky „Zákaz předjíždění pro nákladní automobily“ (č. B 22a).

Zákazové dopravní značky