B23a - Zákaz zvukových výstražných znamení

B23a - Zákaz zvukových výstražných znamení

Dopravní značka „Zákaz zvukových výstražných znamení“ (č. B 23a) zakazuje užívání zvukových výstražných znamení.

Zákazové dopravní značky