B23b - Konec zákazu zvukových výstražných znamení

B23b - Konec zákazu zvukových výstražných znamení

Dopravní značka „Konec zákazu zvukových výstražných znamení“ (č. B 23b) ukončuje platnost dopravní značky „Zákaz zvukových výstražných znamení“ (č. B 23a).

Zákazové dopravní značky